Vergoedingen & tarieven

Tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Als je meer dan 18 behandelingen nodig hebt, dan wordt oefentherapie mogelijk vergoed uit je aanvullende verzekering. Dit hangt af van het gekozen aanvullende zorgpakket.

Vanaf 18 jaar

Oefentherapie wordt volledig vergoed wanneer je een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten. Dit valt niet onder het eigen risico. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed, is afhankelijk van het door jou gekozen aanvullende pakket; informeer bij je zorgverzekeraar of raadpleeg je polis.

Op de website van Independer tref je een overzicht van de meeste aanvullende pakketten aan. 

Heb je een aandoening die voorkomt op de chronische lijst, dan wordt oefentherapie vergoed uit de basisverzekering . Deze vergoeding geldt vanaf de 21e behandeling. Dit gaat ten koste van je eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed uit je aanvullende zorgverzekering, afhankelijk van het door jou gekozen aanvullende pakket. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening, niet per kalenderjaar.

Declareren

Behandelingen die worden vergoed uit je aanvullende verzekering of basisverzekering, declareer ik rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Ik heb contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen declareer ik rechtstreeks naar jou. De factuur wordt maandelijks per mail naar je toegestuurd en dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. 

Verhinderd?

Bij verhindering afspraken graag ten minste 24 uur van tevoren afzeggen, anders ben ik genoodzaakt 75% van het behandeltarief in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar. Annuleren kan telefonisch, per e-mail of via het patiëntenportaal.

Tarieven

Voor behandelingen die niet in aanmerkingen komen voor vergoeding bij je zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven. Op mijn behandeltarieven is geen BTW van toepassing.

Behandeltarieven 2019

Screening bij directe toegang oefentherapie (15 minuten): € 15,00

Screening bij directe toegang oefentherapie aan huis (15 minuten): €25,00

Eenmalig onderzoek (45 minuten): € 50,00

Screening, intake en onderzoek (60 min.): € 60,00

Screening, intake en onderzoek aan huis (60 min.): € 75,00

Intake en onderzoek na verwijzing (60 min.): € 60,00

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis (60 min.): € 75,00

Individuele behandeling oefentherapie (30 min.): € 32,50

Individuele behandeling oefentherapie aan huis (30 min.): € 47,50

Individuele behandeling slaapoefentherapie / psychosomatiek (45 min.): € 45,00

Individuele behandeling slaapoefentherapie / psychosomatiek aan huis (45 min.): € 60,00

Telefonische behandeling (per 15 min.): € 15,00

Wanneer verslaglegging aan derden noodzakelijk is (Bijv. schadebedrijven / advocaten / arbodiensten) wordt € 50,00 in rekening gebracht bij de aanvrager.

Kosten Medical Kinetics

€17,50

 • Intakekosten € 25,00
 • Gratis proefles
 • Losse training
 • Geen vergoeding zorgverzekeraar
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk


€83,50

 • Intakekosten € 25,00 *
 • Gratis proefles
 • 5 strippenkaart
 • 3 maanden geldigheidsduur
 • Geen vergoeding zorgverzekeraar
 • Restitutie van lesgeld voor een strippenkaart is niet mogelijk
 • Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar

€ 165

 • Intakekosten € 25,00 *
 • Gratis proefles
 • 10 strippenkaart
 • 6 maanden geldigheidsduur
 • Geen vergoeding zorgverzekeraar
 • Restitutie van lesgeld voor een strippenkaart is niet mogelijk
 • Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar
* Wanneer je besluit om na je intake en een proefles over te gaan op een strippenkaart, dan vervallen de kosten voor je intake!

Kosten cursus van actie naar slaap

ACT kan als interventie worden ingezet in combinatie met mijn behandelingen slaapoefentherapie. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. 

Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of geen vergoedingen meer over hebt voor oefentherapie, dan kosten losse bijeenkomsten € 45

€ 45

 • Losse bijeenkomst
 • Individueel
 • Cursusmateriaal
 • Vergoeding zorgverzekeraar
 • Werkgevers vergoeden geen losse bijeenkomsten slaaptraining o.b.v. ACT

€ 375

 • Individueel
 • 8 bijeenkomsten
 • Cursusmateriaal
 • Vergoeding zorgverzekeraar
 • Sommige werkgevers vergoeden geheel of gedeeltelijk een slaapcursus o.b.v. ACT

€ 225

 • Groepstraining
 • 8 bijeenkomsten
 • Cursusmateriaal
 • Vergoeding zorgverzekeraar
 • Sommige werkgevers vergoeden geheel of gedeeltelijk een slaapcursus o.b.v. ACT

Kosten cursus act

ACT kan als interventie worden ingezet in combinatie met mijn behandelingen oefentherapie wanneer er bijvoorbeeld sprake is van chronische pijn, stressgerelateerde klachten en slaapproblematiek. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar.  

Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of geen vergoedingen meer over hebt voor oefentherapie, dan kosten losse bijeenkomsten € 45

€ 45

 • Losse bijeenkomsten
 • Individueel
 • Cursusmateriaal
 • Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk (alleen i.c.m. oefentherapie!)

 • Geen vergoeding vanuit werkgever mogelijk.

€ 375

 • 8 bijeenkomsten
 • Individueel
 • Cursusmateriaal
 • Geen vergoeding zorgverzekeraar

 • Sommige werkgevers vergoeden geheel of gedeeltelijk een ACT cursus​

€ 225

 • 8 bijeenkomsten
 • Groepsverband
 • Cursusmateriaal
 • Geen vergoeding zorgverzekeraar

 • Sommige werkgevers vergoeden geheel of gedeeltelijk een ACT cursus​